Ban giám đốc công ty

Hình ảnh Thông tin cá nhân

Họ tên: Khương Bá Luận
Ngày Sinh 26/01/1973
Thường trú: Phố Phạm Văn Hinh, Phường Điện Biên, TPTH
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi, Thạc sỹ kinh tế
Trình độ Chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Số điện thoại: 0945981628
Địa chỉ email: khuongluansc@gmail.com
Chức vụ:  Tổng giám đốc
Họ tên: Trần Đức Hùng
Ngày Sinh 28/05/1969
Thường trú: Lô 12 liền kề 3 – MB 2218, Phường Đông Hương, TPTH
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư thủy lợi
Trình độ Chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Số điện thoại: 0384364816
Địa chỉ email: tranhungtnqx@gmail.com
Chức vụ: Phó Tổng giám đốc