Cơ sở hạ tầng

Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Chu là doanh nghiệp nhà nước;đang thực hiện việc sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, có chức năng nhiệm vụ chính là quản lý khai thác và bảo vệ các hệ thống công trình thủy lợi trên 18 huyện, thị gồm: Hệ thống thủy nông Bái Thượng, hệ thống thủy nông Sông Mực, hệ thống thủy nông Yên Mỹ, 75 hồ đập lớn, vừa và nhỏ, 204 trạm bơm tưới, tiêu với 495 máy bơm các loại từ (450-4500) m3/h và 8 hệ thống tiêu lớn để tưới, tiêu nước cho 140.868 ha diện tích gieo trồng của 18 huyện, thị, thành phố, trong đó có 7 huyện Miền núi. Ngoài ra, Công ty còn khai thác tổng hợp các công trình thuỷ lợi, cấp nước cho các khu công nghiệp; Khu kinh tế Nghi Sơn, Lam Sơn Sao vàng; các nhà máy công nghiệp, nhà máy nước trên địa bàn, cấp nước phát điện, nuôi trồng thủy sản v.v..

 1. Về tưới : quản lý 75 hồ đập điều tiết lũ và cấp nước tưới trong đó có 3 hệ thống lớn:

+ Hệ thống đập Bái Thượng: có nhiệm vụ cấp nước tưới cho gần 50.000ha diện tích đất nông nghiệp của các huyện; Thường Xuân, Thọ Xuân, Triệu Sơn, Đông Sơn, Thiệu Hóa, TP. Thanh Hóa, Quảng Xương và Nông Cống.

Toàn cảnh đập Bái Thượng

Hệ thống Sông Mực: có nhiệm vụ cấp nước tưới cho 11.344ha diện tích đất nông nghiệp các huyện: Như Thanh, Nông Cống, cấp nước thô cho khu kinh tế Nghi Sơn.

 

Hồ chứa nước Sông Mực

Hệ thống Yên Mỹ: có nhiệm vụ cấp nước tưới cho 5.840ha diện tích đất nông nghiệp của TX. Nghi Sơn và một phần diện tích của huyện Nông Cống; cấp nước cho khu kinh tế Nghi Sơn

Hồ chứa nước Yên Mỹ

 • 13 đập dâng nước, trong đó có đập Bái Thượng là công trình đầu mối lớn có nhiệm vụ dâng nước tưới cho 50.000ha.
 • 75 hồ đập có dung tích từ vài trăm ngàn m3 đến trên 200 triệu m3. Trong đó, có 25 hồ lớn, 02 hồ điều tiết nhiều năm; 01 trạm thuỷ điện có công suất lắp máy 520 kw;
 • 150 trạm bơm tưới với 231 máy bơm có lưu lượng bơm từ (450~2.500) m3/h; 10 trạm bơm tưới tiêu kết hợp;
 • Hơn 1.320.000,0km kênh tưới, trong đó 1.037.069,0km đã được kiên cố.
 1. Về tiêu:
 • Có 8 hệ thống tiêu lớn:

Hệ thống tiêu Sông Đơ – Trường Lệ: có nhiệm vụ tiêu thoát cho 6.665ha diện tích đất tự nhiên của một số xã gần cửa Hới, huyện Quảng Xương và TP. Thanh Hóa.

Hệ thống tiêu sông Hoàng: có nhiệm vụ tiêu cho 24.554ha diện tích đất tự nhiên của các huyện: Thọ Xuân, Triệu Sơn, Đông Sơn, Thiệu Hóa, Quảng Xương và Nông Cống.

Hệ thống tiêu sông Lý: có nhiệm vụ tiêu cho 11.347ha diện tích tự nhiên của huyện Quảng Xương.

Hệ thống tiêu sông Quảng Châu: có nhiệm vụ tiêu thoát lũ cho 13.356 ha diện tích đất canh tác huyện Thiệu Hóa, Đông Sơn, Quảng Xương và Thành phố Thanh Hóa.

Hệ thống kênh Than: có nhiệm vụ ngăn mặn giữ ngọt cho 1.200ha, tiêu úng cho 9.110ha lưu vực trong đó 6.691 ha đất canh tác của 14 xã phía bắc TX. Nghi Sơn; ngăn mặn, giữ ngọt bảo đảm nước tưới và nuôi trồng thủy sản. Hệ thống tiêu chủ yếu theo hướng đổ ra phía Bắc qua cống Bến Ngao ra Cửa ghép và phía Nam đổ qua cống kênh Than ra cửa Bạng.

Hệ thống tiêu Thị Long: bắt nguồn từ Như Thanh, nhập vào sông Yên tại Cửa Ghép, diện tích lưu vực 309km2, chiều dài sông 50,4km.

Hệ thống tiêu sông Nhơm: có nhiệm vụ tiêu cho diện tích 32.082,7ha gồm một phần đất của huyện Triệu Sơn, một phần diện tích của 13 xã thuộc huyện Nông cống và hai xã của huyện Như Thanh.

Hệ thống tiêu sông Bưởi: Vùng bao gồm toàn bộ huyện Thạch Thành và 11 xã thuộc huyện Vĩnh Lộc. Diện tích tự nhiên toàn vùng 65236,5ha, diện tích đất sản xuất nông nghiệp 23493,7ha, diện tích đất canh tác 18675,8ha.

 • 41 trạm bơm tiêu với 206 máy bơm có lưu lượng bơm từ (1000~8400)m3/h có nhiệm vụ tiêu cho 23.629ha diện tích của các huyện Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Đông Sơn, Triệu Sơn, Nông Cống, Nghi Sơn, Thạch Thành.
 • Hơn 1.020.000,0km kênh tiêu, trong đó 11.577,0 km đã được kiên cố.
 1. Sản xuất công nghiệp, điện, nước sạch:

-Phục vụ cấp nước thô cho khu kinh tế Nghi Sơn, Lam Sơn – Sao Vàng và các nhà máy nước sạch trên địa bàn Công ty quản lý.

-01 nhà máy thủy điện công suất 200kW.

 1. Nhà xưởng:
 • Có hàng trăm nhà xưởng, văn phòng, nhà máy phân bố trên địa bàn các Huyện được giao quản lý để phục vụ sản xuất trên địa bàn.

Với cơ sở hạ tầng như hiện tại, cơ bản đảm bảo nhu cầu phục vụ sản xuất công, nông nghiệp. Tuy nhiên, để có thể ngày càng phát triển Công ty đang tiếp tục cố gắng hoàn thiện, xây dựng đổi mới, mở rộng phạm vi phục vụ đa ngành để có thể đóng góp một phần vào sự phát triển kinh tế của tỉnh Thanh Hóa.