Công ty Sông Chu chủ động triển khai các công tác đảm bảo tiêu úng thoát lũ năm 2023

Công ty Công Chu chủ động triển khai các công tác đảm bảo tiêu úng thoát lũ năm 2023

Ngay thời điểm này Công ty Sông Chu đã có các biện  chủ động triển khai các công tác đảm bảo tiêu úng thoát lũ năm 2023. Công ty giao các đơn vị trực thuộc kiểm tra thiết bị, vận hành thử các trạm bơm tiêu và tưới tiêu kết hợp, đầu mối cống tiêu, sông tiêu cùng với đó chủ động và phối hợp với các địa phương nạo vét, thông dòng, phá ách tắc trên hệ thống các kênh tưới tiêu..

.

Kiểm tra thiết bị, vận hành thử trạm bơm tiêu Đồng Kha

Kiểm tra thiết bị, vận hành thử trạm bơm  Dân Quyền

Máy của công ty Nạo vét kênh tiêu Cầu Đình