Công ty Sông Chu Chủ động ứng phó trước mùa mưa lũ và các tình hình thời tiết cực đoan

Để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết Công ty Sông Chu đã huy động lực lượng người người lao động, máy móc thiết bị tham gia trục vớt, phá ách tắc bèo tây rau muống trên hệ thống các kênh tiêu, đảm bảo thông dòng chảy phục vụ tiêu thoát lũ phục vụ sản xuất cuối vụ chiêm đầu vụ mùa.Các trạm bơm tiêu cũng được kiểm tra bảo dưỡng cẩn thận,sẵn sàng hoạt động bơm tiêu úng chống lụt .

Người lao động CNTL Thành phố cùng với đội quy tắc địa phương Phá dỡ ách ắch tắc bèo tây, rau muống trên sông Thống Nhất

Tổng Giám Đốc trực tiếp kiểm tra công tác vận hành trạm bơm tiêu Thái Ninh – huyện Thiệu Hóa

Đợt mưa lớn từ ngày 21/5 -24/5 vừa qua đã làm ngập úng diện tích lớn lúa vụ chiêm xuân đang vào độ thu hoạch trên địa bàn toàn công ty. Lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo các đơn vị bằng mọi biện pháp vận hành hợp lý các trạm bơm tiêu,cống tiêu để tiêu thoát nước nhanh nhất có thể tránh gây thiệt hại cho nhân dân. Trước đó khi có dự báo mưa lớn xảy ra trên địa bàn Công ty đã cho mở các cống tiêu để tiêu nước đệm sẵn sàng đón lũ.

Vận hành các trạm bơm tiêu đảm bảo tiêu thoát phần diện tích đất nông nghiệp bị ngập

Mưa lớn gây ngập khoảng 500 ha lúa vụ chiêm – huyện Thiệu Hóa