Công ty Sông Chu tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ năm 2023 và tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn năm 2023

Ngày 21 tháng 5 năm 2023 tại Thành phố Sầm Sơn Công ty Sông Chu đã tổ chức thành công Hội nghị đối thoại định kỳ năm 2023 và tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ công đoàn năm 2023.

Về dự hội nghị có HĐTV, Ban Giám đốc Công ty, Chủ tịch Công đoàn Công ty các cán bộ Công đoàn Công ty…

Một số hình ảnh Hội nghị:

 

Chủ tịch Công Đoàn phát biểu chỉ đạo tại Hội Nghị