Công ty Sông Chu triển khai trục vớt rong rêu trên các tuyến kênh đảm bảo phục vụ tưới vụ chiêm xuân năm 2024

Từ ngày 2/3/2024 đến ngày 5/3/2024, Công ty Sông Chu đã tập trung triển khai huy động lực lượng máy móc, thiết bị, người lao động các chi nhánh Thiệu Hóa, Đông Sơn, Quảng Xương, Thành Phố đồng loạt ra quân thực hiện nhổ, trục vớt rong rêu, khơi thông dòng chảy trên kênh Bắc hệ thống tưới Bái Thượng để đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất cho sản xuất nông nghiệp vụ chiêm xuân 2024, cấp nước sinh hoạt cho các vùng hưởng lợi. Cùng với đó áp dụng các máy móc thiết bị (Máy lồng cải tiến) do Công ty mua sắm để hỗ trợ công tác ra quân, điều này giúp tăng hiệu suất công việc, giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp.

Với sự chỉ đạo quyết liệt, tập chung cao độ đến đêm 4/3/2024 đã giải quyết cơ bản được vấn đề rong rêu phát triển gây cản trở trên kênh Bắc, thời gian tới Công ty sẽ tiếp tục có kế hoạch và triển khai thực hiện trên hệ thống các kênh do Công ty quản lý.

Một số hình ảnh công tác ra quân chỉ đạo:

CNTL Thiệu Hóa tập trung làm rong rêu tại kênh Bắc đoạn qua xã Thiệu Tâm

Máy lồng cải tiến Công ty áp dụng để xử lí rong trên lòng kênh

CNTL Đông Sơn huy động nhân lực làm rong đoạn qua xã Đông tiến 

Lực lượng của CNTL Thành Phố cũng được bổ sung tham gia làm tại địa bàn xã Thiệu Trung – Thiệu Hóa và xã Đông Thanh – Đông Sơn

CNTL Quảng Xương ra quân tại đầu mối B11