Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Sông Chu, nhiệm kỳ 2020 – 2025

(Baothanhhoa.vn) – Ngày 12-6, tại Trung tâm Hội nghị của tỉnh (25B, TP Thanh Hóa), Công ty TNHH MTV Sông Chu tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự đại hội có đại diện Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Sông Chu nêu cao truyền thống đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, sáng tạo, đổi mới, vượt qua khó khăn, thách thức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra. Theo đó, các chỉ tiêu sản xuất – kinh doanh không ngừng tăng lên theo các năm; từ đó đảm bảo việc làm và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. So với đầu nhiệm kỳ, chỉ tiêu về diện tích tưới tiêu tăng trên 2.000 ha; doanh thu tăng hơn tỷ đồng; tiền lương bình quân của người lao động tăng 18,6 triệu đồng/người/năm; thực hiện nghĩa vụ Nhà nước (nộp thuế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế…) tăng hơn 20 tỷ đồng. Đặc biệt, Công ty đã mở rộng quy mô cấp nước cho sản xuất công nghiệp, sản xuất nước sạch nên sản lượng cấp từ 16 lên tới 33 triệu m3/năm. Song song với công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, Đảng bộ Công ty đã thực hiện tốt quy chế dân chủ, xây dựng văn hóa doanh nghiệp; nhiệm vụ Quốc phòng – an ninh, an toàn lao động, đảm bảo vệ sinh môi trường và chủ trọng công tác chăm lo đời sống cho cán bộ, Đảng viên, công nhân lao động. Công tác an sinh xã hội được quan tâm.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đối với công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ tập trung chỉ đao tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; kịp thời tổ chức cho cán bộ, Đảng viên, người lao động được học tập đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ trọng đại, ngày truyền thống của đất nước, ngành, đơn vị… Xác định nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng là nội dung then chốt, nguyên nhân của mọi thành công nên Đảng bộ Công ty đặc biệt coi trọng công tác xây dựng tổ chức Đảng, nhất là phát triển Đảng viên. Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Công ty đã bồi dưỡng và giới thiệu Đảng ủy cấp trên xem xét, chấp thuận cho 28 quần chúng đươc tham dự lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng và tổ chức kết nạp cho 23 Đảng viên (vượt mục tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020) đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng thực hiện nghiêm túc theo quy chế làm việc, kế hoạch, chương trình của toàn khóa và từng năm. Việc thực hiện chỉ chị số 05 CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị Quyết Trung ương 4, khóa XI, XII được đẩy mạnh. Bên cạnh đó, Đảng bô Công ty tập trung lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội, hội khuyến học hoạt động hiệu quả, góp phần vào xây dựng và phát triển đơn vị.

Đại hội Đảng bộ Công ty TNHH MTV Sông Chu, nhiệm kỳ 2020 – 2025Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Với những thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua, cùng với thành tích chung của đơn vị; Đảng bộ Công ty luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và nhận được nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành trong tỉnh. Bên cạnh đó, Đại hội cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, yếu kém còn tồn tại trên từng lĩnh vực cụ thể; phân tích rõ nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan để đưa ra giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ mới.

Nhiệm kỳ 2020–2025, Đảng bộ Công ty đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trên phương hướng phát triển là: Tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác các hệ thống công trình thủy lợi nhằm phục vụ tốt nhất cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và dân sinh, bảo đảm an toàn công trình, con người, tài sản, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có; thực hiện tốt nghĩa vụ đối với nhà nước, giải quyết việc làm và nâng cao đời sống người lao động; phấn đấu tiếp tục giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng bộ máy chuyên môn và các tổ chức đoàn thể vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tham luận tại đại hội, các đại biểu đã tập trung phân tích, lãm rõ thêm những kết quả công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, nêu lên những bài học kinh nghiệm và đóng góp ý kiến vào báo cáo chính trị để Đảng bộ Công ty tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH MTV Sông Chu nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Hương Thảo