Giới thiệu công ty

1. Chức năng, nhiệm vụ:

       Công ty TNHH một thành viên sông Chu được đổi tên từ Công ty Khai thác công trình thủy lợi Sông Chu từ ngày 10/6/2011 và được chuyển đổi từ Công ty thủy nông Sông Chu Thanh Hóa theo mô hình Công ty TNHH một thành viên từ tháng 5/2007. Công ty là doanh nghiệp 100% vốn thuộc sở hữu Nhà nước. Công ty có chức năng, nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ các hệ thống công trình thủy lợi, gồm:  Hệ thống thủy nông Bái Thượng, hệ thống thủy nông Sông Mực, hệ thống thủy nông Yên Mỹ, 75 hồ đập lớn, vừa và nhỏ, 204 trạm bơm với 495 máy bơm các loại từ (450-4000) m3/h và 8 hệ thống tiêu lớn để tưới, tiêu nước cho 140.868 ha diện tích gieo trồng của 18 huyện, thị, thành phố, trong đó có 7 huyện Miền núi. Ngoài nhiệm vụ chính nêu trên, còn có nhiệm vụ cấp nước sinh hoạt trên địa bàn và cấp nước cho các khu công nghiệp như: Khu kinh tế Nghi Sơn, Lam Sơn – Sao Vàng và cấp nước cho nuôi trồng thủy sản, phát điện; kinh doanh điện lực và xây lắp công trình v.v.

2. Mục tiêu hoạt động, ngành nghề kinh doanh:

 • Khai thác, xử lý và cung cấp nước: Quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi; kinh doanh cấp nước sinh hoạt và công nghiệp.
 • Thoát nước: Tiêu thoát nước khu vực nông thôn và vùng đô thị (trừ vùng nội thị).
 • Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác: Xây dựng, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các công trình thuỷ lợi, thuỷ điện, dân dụng, giao thông.
 • Lắp đặt hệ thống điện.
 • Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lũ sưởi và điều hoà không khí.
 • Sản xuất điện: Sản xuất thủy điện, sản xuất điện mặt trời.
 • Sản xuất thiết bị điện khác.
 • Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét.
 • Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao.
 • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy móc khác chưa được phân vào đâu.
 • Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.
 • Bán buôn tổng hợp.
 • Kho bãi và lưu trữ hàng hóa: Kho bãi và lưu trữ hàng hóa trong kho khác.
 • Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng, cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác chưa được phân vào đâu.
 • Cho thuê xe có động cơ: Cho thuê xe ô tô, xe có động cơ khác.
 • Đại lý du lịch.
 • Điều hành tua du lịch.
 • Dịch vụ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch.
 • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.
 • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.
 • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan: hoạt động kiến trúc, hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác.
 • Khai thác thủy sản nội địa.
 • Nuôi trồng thủy sản nội địa.

3. Bộ máy tổ chức, nhân sự, tình hình lao động, vốn kinh doanh:

3.1. Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty gồm có:

– Hội đồng thành viên gồm: Chủ tịch và 4 thành viên HĐTV do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm.

– Ban giám đốc gồm: Tổng Giám đốc và các Phó tổng GĐ. TGĐ Do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, các phó TGĐ do HĐTV Công ty bổ nhiệm, có sự thoả thuận của chủ sở hữu.

– Kiểm soát viên chuyên trách: 01 người do chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm..

– Các phòng thuộc công ty: Tổ chức hành chính; Kế hoạch; Kỹ thuật; Tài vụ.

– Các Chi nhánh phụ thuộc Công ty gồm có: Bái Thượng, Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Đông Sơn, Thành Phố, Quảng Xương, Triệu Sơn, Nông Cống, Như Thanh, Thị xã Nghi Sơn, Thạch Thành, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Mường Lát, Bá Thước, Cấp nước Nghi Sơn, có chức năng quản lý, khai thác và bảo vệ các CTTL theo địa bàn được giao.

3.2. Bộ máy tổ chức các Chi nhánh phụ thuộc gồm có: Giám đốc, phó GĐ, các bộ phận chuyên môn là: Tổ Kỹ thuật- kế hoạch; Tổ Kế toán- thống kê, các Cụm, Tổ sản xuất trực thuộc cụm, Tổ quản lý công trình đầu mối…

3.3. Lao động và cơ cấu lao động: Tổng số cán bộ, CNV lao động toàn công ty là: 937người (Chưa bao gồm lao động làm việc trong lĩnh vực ngoài công ích).

Trong đó có:

 • Thạc sỹ: 11 người
 • Kỹ sư Thủy lợi: 164 người
 • Cử nhân kinh tế: 89 người
 • Đại học các chuyên ngành khác: 19 người
 • Công nhân bơm điện: 245 người
 • Công nhân thủy nông: 406 người
 • Công nhân lái máy: 03 người

Trình độ chính trị của các cán bộ, người lao động như sau:

 • 01 người là Cử nhân chính trị
 • 05 người có trình độ Cao cấp chính trị
 • 22 người có trình độ Trung cấp chính trị

3.4. Vốn kinh doanh: Vốn điều lệ tại thời điểm 23/09/2021: 1.575.883.624.672 VNĐ.

Lần cập nhật cuối (Thứ ba, 08 Tháng 02 năm 2022 )