Hội đồng thành viên

Hình ảnh Thông tin cá nhân

Họ tên: Lê Văn Thủy
Ngày Sinh 19/12/1965
Thường trú: 62 Lê Thế Long, Phường Ba Đình,Thành phố Thanh Hóa
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi, Thạc sỹ Quản trị kinh doah
Trình độ Chính trị: Cử nhân lý luận chính trị
Số điện thoại: 0912162797
Địa chỉ email:  tnsongchu@gmail.com;thuysongchu@gmail.com
Chức vụ: Chủ Tịch HĐTV
 

Họ tên: Đỗ Văn Huy
Ngày Sinh 10/10/1962
Thường trú: 17 Trần Hưng Đạo, Thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi, Kỹ sư điện
Trình độ Chính trị: Trung cấp lý luận chính trị
Số điện thoại: 0916087358
Địa chỉ email:  dohuysc@gmail.com
Chức vụ: Thành viên HĐTV (Thư ký trực HĐTV, kiêm nhiệm trưởng phòng TCHC)
 

Họ tên: Nguyễn Văn Chanh
Ngày Sinh 22/02/1963
Thường trú: Thôn 4, xã Dân Lý, huyện Triệu Sơn
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi
Trình độ Chính trị: Trung cấp lý luận chính trị
Số điện thoại: 0982569307
Địa chỉ email:  thuanktsc@gmail.com
Chức vụ: Thành viên HĐTV (Kiêm nhiệm Phó TGĐ)
 

Họ tên: Trần Đức Hùng
Ngày Sinh 28/05/1969
Thường trú: Lô 12 liền kề 3 – MB 2218, Phường Đông Hương, TPTH
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi
Trình độ Chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Số điện thoại: 0384364816
Địa chỉ email:  tranhungtnqx@gmail.com
Chức vụ: Thành viên HĐTV (Kiêm nhiệm Phó TGĐ)
Họ tên: Lê Hữu Huyến
Ngày Sinh 10/08/1966
Thường trú: 68 Lê Quý Đôn, Phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Trình độ Chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
Số điện thoại: 0912582829
Địa chỉ email:  huuhuyensc@gmail.com
Chức vụ: Thành viên HĐTV (Kiêm nhiệm Kế toán trưởng công ty)