Kiểm soát viên

 

Hình ảnh Thông tin cá nhân
  Họ và tên Lê Thị Trang
Ngày sinh 16/06/1988
Thường trú Chung cư Ruby phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa
Trình độ chuyên môn Cử nhân kinh tế
Trình độ chính trị Trung cấp chính trị
Số điện thoại 0962060436
Địa chỉ email letrangksv@gmail.com
Chức vụ Kiểm soát viên