LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ27/2020

(Từ ngày 06/7 đến ngày 10/7/2020)

Thứ 2 ngày 06/7/2020:

Tổng Giám đốc làm việc với Tổng cục Thủy lợi về dự án WB8 về nâng cấp an toàn hồ đập Công ty (Cùng đi có Kỹ thuật).

Thứ 3 ngày 07/7/2020:

– Đ/c Đố-PTGĐ làm việc với UBND Thị xã Nghi Sơn về dự án sửa chữa hồ Khe Đôi (Cùng đi có Ban QLDA).

– Đ/c Luận-Chủ tịch Công đoàn đi trao quà Mái ấm Công đoàn tại Chi nhánh Thành Phố cùng LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa.

Đ/c Hùng-PTGĐ kiểm tra công tác sửa chữa cống lấy nước hồ Cống Khê (Cùng đi có Kỹ thuật).

Thứ 4 ngày 08/7/2020:

Buổi chiều: Đ/c Hùng-PTGĐ họp thông qua kết quả kiểm tra công tra công tác ATVSLĐ&DTBDCT (Thành phần: Hội đồng BHLĐ Công ty, các đoàn kiểm tra. Trưởng các đoàn kiểm tra ATVSLĐ chuẩn bị nội dung. Mời Chủ tịch HĐTV tham dự).

Thứ 5 ngày 09/7/2020:

– Tổng Giám đốc làm việc với Ban QLDA NN&PTNT, Tư vấn thiết kế về việc thi công cống lấy nước hồ Kim Giao 2 (Dự án WB8) (Cùng dự có Kỹ thuật).

– Đ/c Đố-PTGĐ kiểm tra tiến độ và chất lượngthi công trạm bơm Thái Ninh cùng Sở NN&PTNT (Cùng đi có Ban QLDA. Ban QLDA chuẩn bị tài liệu và thông báo cho các thành phần liên quan).

Thứ 6 ngày 10/7/2020:

Buổi sáng: HĐTV, BGĐ thông qua Kế hoạch SXTC chính thức 2020 và bàn các nội dung liên quan đến khai thác hệ thống Poom Buôi (KHKD chuẩn bị).

* Những nội dung công tác trọng tâm trong tuần:

1. Tập trung chỉ đạo công tác tưới, chống hạn đầu vụ Mùa và công tác phòng chống lụt bão.

2. Chỉ đạo đẩy mạnh tiến độ thi công các dự án; công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng năm 2020.

3. Chuẩn bị triển khai xác định kết quả thực hiện và quyết toán 6 tháng đầu năm.